İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 5 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Koordinat dönüşümüne dayalı zamanla değişen doğrusal kayma yüzeyi

Sezai TOKAT, İbrahim EKSİN, Müjde GÜZELKAYA

Özet


Bu çalışmanın amacı, kayma yüzeyi tasarımı için yeni bir yöntem geliştirmektir. Yeni yaklaşımlar; birisi kayma yüzeyinin kendisi, diğeri ise doğal olarak kayma yüzeyine dik olan bir koordinat ekseninde geliştirilmiştir. Daha sonra, kontrol kuralı Lyapunov kararlılık koşulu uygulanarak düzenlenmiştir. Önerilen yeni kayma yüzeyi bulanık mantık kontrol, yakın komşuluk ve fonksiyon atama yaklaşımları kullanılarak zamanla değişen bir parametre yardımı ile ayarlanmıştır. Elde edilen yöntemlerin analizi parametre belirsizlikleri ile sınır değerli dış bozuculara sahip ikinci derece sistem modeli üzerinde koşturulan benzetimlerle yapılmıştır. Çeşitli başarım ölçütleri kullanılarak önerilen yöntemin ulaşma zamanının azaltılmasının, bozuculara karşı dayanıklılık, yumuşak faz düzlemi yörünge hareketi gibi olumlu iyileştirmeler sağladığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kayma kipli kontrol, kayma yüzeyi tasarımı.


Tam Metin: PDF