İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 6 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içindeki devamı

Caner İMREN, Emin DEMİRBAĞ, A. M. Celal ŞENGÖR

Özet


Marmara Denizi’nde toplanmış olan 2200 km’lik çok-kanallı sismik yansıma hatlarının değerlendirilmesi esnasında, kuzey çukurluklarını örten çok ışınlı derinlik verisinden faydalanılmıştır. Çok-kanallı sismik yansıma verileri İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Nezihi Canıtez Veri İşlem Laboratuvar’ında Disco-Focus yazılım paketi ile işlenmiştir. Marmara Denizi’nin kuzey kesiminin şu anda sürekli faal doğrultu-atımlı bir fay sistemi ile kesildiği sonucuna ulaşılmıştır ve bu fay, Marmara Fayı olarak adlandırılmıştır. Marmara Fayı, Marmara Denizi doğusundaki 270°’lik İzmit Fayı’nı, denizin batısındaki 245°’lik Ganos Fayı’na bağlar. Marmara Fayı iki ana doğrultuya sahiptir. Fay, Marmara Denizi’nin 2/3’lük batı kısmında 130 km uzunluğunda ve 265° yönünde uzanırken, doğu kısmında ise 70 km’nin üzerinde 295° doğrultusunda uzanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Marmara Denizi bölgesi, faal faylar, çok kanallı yöntemler, sismik, derinlik bilgisi.


Tam Metin: PDF