İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 6 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hazar petrollerinin pazar stratejisi ve AHY esaslı alternatif güzergah değerlendirme modeli

Hasan ÇAM, Ayhan TORAMAN

Özet


Petrol fiyatının değişimini içeren üç farklı senaryo altında; hiyerarşik bir yapının ortaya çıkması ve sayısal verilerin yanında sübjektif yargılarında bulunması çözümün Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) ile elde edileceği düşündürmüştür. Modele alınacak uygun kriterlerin tesbiti; süreç içerisinde ayrıntılı bir literatür taraması ile birlikte, profesyonel ve deneyimli petrol endüstrisi uzman grubunun beyin fırtınası tekniği sonucu yapılmıştır. AHY modelinde ana kriterler “kaynak ülkeler”, “yatırımcı şirketler”, “tüketici ülkeler” “güzergah ülkeler”, “A.B.D” ve güzergah alternatifleri: Hazar-Akdeniz, Hazar–Pasifik, Hazar-Karadeniz/Akdeniz, Hazar-Basra ve Hazar-Karadeniz’dir. Model, Expert Choice yazılımı kullanılarak çözülmüş ve tercih sırası: 1. Hazar-Akdeniz (Bakü-Tiflis-Ceyhan, BTC), 2. Hazar-Pasifik, 3. Hazar-Karadeniz/Akdeniz, 4. Hazar-Karadeniz, 5. Hazar-Basra olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hazar, petrol, güzergah, AHY.


Tam Metin: PDF