İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 4 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tekrarlı yükler altında kumların gerilme-şekil değiştirme özellikleri

Selim ALTUN, Atilla ANSAL

Özet


Depremin neden olduğu tekrarlı kayma gerilmelerinin zeminin fiziksel ve mühendislik özelliklerine bağlı olarak zeminlerde oldukça farklı boyutlarda deformasyonlara yol açtığı ve bundan dolayı zeminin kayma mukavemetinin azaldığı; gerilme–deformasyon özelliklerinin değiştiği bilinmektedir. Özellikle suya doygun gevşek kumların tekrarlı yükler altında ortaya koydukları deformasyon yumuşaması ile beraber mukavemetlerini hızla kaybetme özellikleri bu tür zeminleri diğerlerinden oldukça farklı kılmaktadır. Bu çalışmada burulmalı kesme deney aleti ile suya doygun kumların değişik fiziksel özellikler ve deneysel koşullar altında gerilme–şekil değiştirme özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. Drenajsız koşullarda ve gerilme kontrollü olarak gerçekleştirilen deneylerde kumların tekrarlı yükler altında dinamik gerilme–şekil değiştirme özelliklerine bazı faktörlerin etkisi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Burulmalı kesme, laboratuar deneyi, kum zemin, gerilme–şekil değiştirme özellikleri.


Tam Metin: PDF