İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 4 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Optik WDM ağlarında görüntü topoloji uyarlama

Ayşegül GENÇATA, Bülent ÖRENCİK, Biswanath MUKHERJEE

Özet


Bu çalışma dinamik trafik yükü altındaki geniş alanlı dalgaboyu bölmeli çoğullama (WDM) temelli optik ağlarda, görüntü topolojinin yeniden yapılandırılması problemine yeni bir yaklaşım getirmektedir. İnternet omurgasındaki trafik karakteristikleri ölçümleri kullanılarak, gelecekteki trafik yapısı hakkında herhangi bir öngörü kullanılmaksızın, trafikteki değişimleri izleyen bir uyarlama yöntemi önerilmektedir. Önerilen yöntemde, ışıkyollarındaki trafik yükleri sürekli bir çevrim içinde ölçülmekte, ve trafikteki yük dağılımı dengesizliklerine, yeni bir ışıkyolu ekleyerek ya da varolan bir ışıkyolu kaldırılarak anında karşılık verilmektedir. Benzetim yolu ile yürütülen deneylerde, uyarlama yönteminin başarımı ve çeşitli sistem parametrelerinin etkileri incelenmiş, yöntemin ağ trafiğindeki değişimlere iyi cevap verebildiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Optik ağlar,WDM, görüntü topoloji, geniş alan ağları.