İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 3 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

P-MOSFET'lerdeki sıcak taşıyıcı yorulmalarının modellenmesi

Gürsel DÜZENLİ, H. Hakan KUNTMAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, sıcak taşıyıcılar nedeniyle p-MOSFET’lerde oluşan parametre yorulmaların analog uygulamalara uygun modellenmesidir. Tümdevre elemanların çalışmaları süresince sıcak taşıyıcıların neden olduğu elektronların tuzaklara yakalanma ve/veya tuzaklar oluşturma ve/veya yüzey tuzaklar oluşturması sonucunda oksit yükü ve tuzak yoğunluğu değişmektedir. Bu güne kadar sıcak taşıyıcıların oluşumu ve modellenmesi üzerinde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Fakat, bu araştırmaların tamamına yakını sayısal uygulamalar, için yapılmıştır. Analog uygulamalar, sayısal uygulamalara göre bir çok noktada farklılıklar göstermektedir. Önerilen model, sıcak taşıyıcı yorulma modelini ve ömür tahmin etme modelini, analog uygulamalarına uygun olarak, tek bir model olarak yeniden geliştirmiştir. Geliştirilen modelin simülasyon sonuçları, ölçüm sonuçları ile doğrulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik, MOSFET modelleri, sıcak taşıyıcılar, sıcak taşıyıcıların ömür tahmini, SPICE simülasyonu.


Tam Metin: PDF