İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 3 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türbin uygulamaları için eksenel simetrik kanalda viskoinelastik akışkan akımı

Cemil KURTCEBE, M. Zeki ERİM

Özet


Bu çalışmada, gaz türbinine ait disk elemanının viskoinelastik bir akışkan ile soğutulmasına ilişkin bir yöntem sunulmuştur. Gerçekten gaz türbinlerinin üretebilecekleri enerjiyi turbin boyutlarını değiştirmeden arttırmak için ya disk ve pallerin imalatında kullanılan malzemenin kalitesini iyileştirmek veya anılan elemanları soğutmak gerekir. Bu çalışmada ikinci yönteme ait bir inceleme verilmiştir. Bu maksatla hız ve sıcaklık dağılımları tayin edilmişlerdir. Nu Nusselt sayısı ise, K viskoinelastik parametrenin, Re Reynolds sayısının ve Pr Prandtl sayısının fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Bu yapılırken temel denklemler pertürbasyon yöntemiyle lineer hale getirilmişlerdir. Netice olarak K viskoinelastik parametrenin artmasıyla f"(0) duvar sürtünme parametresinin azaldığı, Nu Nusselt sayısının ise arttığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Newtonyen olmayan, viskoelastik, viskoinelastik, türbin.

 


Tam Metin: PDF