İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 2 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüksek öğretimde müşteri beklentileri: Türkiye'den örnekler

V.Zeki YENEN, Sıtkı GÖZLÜ

Özet


Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinin elde ettiği başarılardan sonra, bir çok sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de uygulanmaya başlanmıştır. TKY felsefesinin en önemli ilkesi müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır. TKY felsefesi ile eğitim sürecini kullanan ve eğitim kurumlarının müşterileri olarak belirlenen, eğitim sürecinin içinde yer alan ve bu süreç sonunda ürün olarak elde edilen öğrenciler; eğitim sürecini yönlendiren ve öğrencileri eğitenler; öğretim üyeleri ve eğitim sürecinin ürünü olarak kabul edilen öğrencileri kullanan ve toplum olarak ifade edebilen iş çevresinin beklentileri, eğitimden algılanan kalite boyutu açıklanmaya çalışılmıştır. Saha çalışması Boğaziçi, Marmara ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde işletme ve işletme mühendisliği eğitimi gören öğrencilerle yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplam kalite yönetimi, algılanan kalite boyutu, kalite değerlemesi, müşteri beklentileri


Tam Metin: PDF