İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 2 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Meteorolojik kuraklık modellemesi ve Türkiye uygulaması

Sevinç SIRDAŞ, Zekai ŞEN

Özet


Kuraklık diğer doğal afetler arasında canlı yaşamı ve ekonomisi için en büyük etkiye sahip, farklı meteorolojik ve çevresel şartlar altında gelişen en önemli afettir. Zamansal kuraklık değerlendirmesinin basit yöntemi ortalama zaman periyotlarında birçok zaman ölçeği için yağış kayıplarının miktarını belirlemede kullanılan standart yağış indisi (SYİ)’dir. Standart yağış zaman serisinden gidilerek kuraklık genliği, süre ve şiddet değerleri farklı kesim seviyeleri için elde edilmiştir. Kuraklık süresi ve genliği arasındaki ikili ilişki saçılma grafiklerine en uygun doğrunun geçirilmesi ile sağlanmıştır. Türkiye için işletmeye dayalı kuraklık izlemesi, minimum ve maksimum kuraklık büyüklükleri alansal kuraklığın yayılımını tanımlamak için haritalama yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: SYİ, alansal-zamansal kuraklık izleme, gidişler analizi, kuraklık genliği, süre, şiddet.

 


Tam Metin: PDF