İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 2 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Düzlemsel kuvvetler etkisindeki dairesel levhaların serbest titreşimleri

İsmail BAYER, M. Cengiz DÖKMECİ

Özet


Bu çalışmada kalınlığı parabolik olarak değişen, düzlemsel kuvvetler etkisindeki eliptik levhaların bir özel hali olarak dairesel levhaların serbest titreşimleri incelenmiştir. Levhanın izotrop ve kenarlarından ankastre mesnetli olduğu kabul edilmiştir. Matematiksel modelde kartezyen koordinatlardaki yönetici denklem diferansiyel ve integral formda verilmiştir. Galerkin ve Rayleigh-Ritz yöntemlerinin kullanıldığı çözümde öncelikle sabit kalınlık halinde serbest titreşim ve elastik burkulma problemi incelenerek sonuçlar literatürdekilerle karşılaştırılmıştır. Değişken kalınlıklı levhaların hacimleri eşitlenerek, titreşim probleminde asal frekans parametresi ve burkulma probleminde ise kritik burkulma yükü parametresi karşılaştırılmıştır. Son olarak, düzlemsel kuvvetlerin sabit ve değişken kalınlıklı dairesel levhaların serbest titreşimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Stabilite karakteristiklerinin bozulmasına rağmen titreşim karakteristiklerinin iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Burkulma, dairesel levha, değişken kalınlık, düzlemsel kuvvetler, titreşim


Tam Metin: PDF