İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yeni bir düşük distorsiyonlu çarpma devresi

Rıza Can TARCAN, Hakan KUNTMAN

Özet


Analog çarpıcı devreler işaret işleme devrelerinin temel elemanlarından biridir. Çarpma devrelerinin gerçekleştirmede çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biride MOS transistorun karesel davranışına dayanarak çalışan yöntemdir. Bu tür çarpma devrelerinin lineerliğini bozan birçok etmenler vardır. Bunlardan biride MOS transistorun karesel davranışını bozan kısa kanal etkisi sonucu oluşan mobilite azalması etkisidir Bu çalışmada mobilite azalması etkisini azaltan bir yöntem önerilmiş ve bu yöntem transistorun karesel davranışına dayanarak çalışan bir çarpma devresine uygulanarak yeni bir düşük distorsiyonlu çarpma devresi elde edilmiştir. Önerilen çarpma devresi 5V ile çalışmakta ve girişlerinin çalışma aralığı 3V’dur. Bu çalışma aralığında X ve Y girişi için lineerlik hatası sırasıyla % 0.3 ve %0.5’dir.

Anahtar Kelimeler: Analog çarpma devreleri, kısa kanal etkisi, mobilite azalması.


Tam Metin: PDF