İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Killerde plastisitenin dinamik kayma gerilmesi oranına etkisi

Recep ÖZAY, Ayfer ERKEN

Özet


Bu çalışmada killi zeminlerin plastisitesinin dinamik mukavemet üzerinde etkisinin gösterilmesi amacı ile araziden piston numune alıcılarla örselenmeden alınmış numuneler üzerinde dinamik üç eksenli basınç deney aletinde deneyler yapılmıştır. Dinamik deneyler farklı genliklerde gerilme kontrollü olarak 0.50 Hz. frekansında yapılmıştır. Düşey birim boy değişimi genliği eda=%5 değeri için dinamik kayma gerilmesi oranı (DKGO=sd/2sc), çevrim sayısı, N değişimleri oluşturulmuştur. Deney sonuçlarına göre aynı kıvamda olan ve aynı basınçta konsolide edilen killerin plastisitesi yüksek olanlarının dinamik kayma gerilmesi oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. N=20 çevrime karşılık gelen dinamik kayma gerilmesi oranı yüksek plastisiteli killerde daha yüksek iken düşük plastisiteli killerde daha az olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dinamik kayma gerilmesi oranı, plastisite, çevrim sayısı.


Tam Metin: PDF