İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Ürdün yağışlarının yarıvaryogram modeli

Qassem TARAWNEH, Zekai ŞEN

Özet


Bu çalışmada yağışın bölgesel bağımlılığını göstermek üzere yarıvaryogram analizi ele alındı ve bölgesel korelasyonlar yarıvaryogramlar kullanılarak açıklandı. Konumu nedeniyle referans bölge olarak alınan Amman istasyonundaki yarıvaryogram örnekleri sekiz yön için hesaplanmış, herbir yöne ait yağış etkisinin yarıçapı belirlenmiştir. Amman bölgesindeki yağış miktarı ağırlığı ortalama kullanılarak tahmin edildi. En kötü örnekte %14’ü aşmayan kabul edilebilir bağıl hata bulundu. Yalnız çöle ait kısımlar bunun dışındadır. Burada daha büyük hata oranları bölgesel bağımlılığın zayıf olduğunu göstermektedir. Bölgesel korelasyon-lar eğim açısı z cinsinden ifade edilmiştir. Burada z açısının büyük değerleri bölgesel korelasyonun zayıflığını gösterir.

Anahtar Kelimeler: Ağırlıklı ortalama, bölgesel değişken, Ürdün, yağış miktarı, yarıvaryogram.


Tam Metin: PDF