İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüksek dayanımlı betonlarda çimento hamurunun boşluk yapısının beton özeliklerine etkisi

Hakan N. ATAHAN, Mehmet A. TAŞDEMİR, Osman N. OKTAR

Özet


Bu çalışmada aynı Portland çimentosu ve aynı agregalar kullanılarak 4 değişik granülometri ve 5 değişik su/çimento oranında olmak üzere 20 değişik beton karışımı hazırlandı. Beton agregasının karışımında en büyük tane boyutu 16 mm’de sabit tutuldu ve karışım oranları A16-B16, B16, B16-C16 ve C16 ISO referans eğrilerine uygun olacak şekilde seçildi. Su/çimento oranları 0.26 ile 0.42 arasında ve 0.04 artımlara karşılık gelecek biçimde belirlendi. Sertleşmiş beton numuneleri üzerinde mekanik deneyler 7., 14., 28. ve 365. günlerde yapıldı. Deney sonuçları, yüksek dayanımlı betonların dayanımlarının tahmininde çimento hamurunun boşluk yapısına duyarlılıklarını gözönüne almanın normal dayanımlılarınkine göre daha büyük yarar sağlayacağını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Duyarlı özelik, sertleşmiş çimento hamuru, su/çimento oranı.


Tam Metin: PDF