İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 6 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

RRA işleminin 7075 alaşımının mekanik özelliklerine etkisi

Murat BAYDOĞAN, Hüseyin ÇİMENOĞLU, E. Sabri KAYALI

Özet


Bu çalışmada 0.85 mm kalınlığındaki 7075 kalite aluminyum alaşımı sacın, sertlik, mukavemet ve darbe direnci gibi mekanik özelliklerine, retrogresyon ve yeniden yaşlandırma ısıl işleminin etkisi incelenmiştir. Başlangıçta T6 temper durumunda olan alaşıma, 220°C’de 15 saniye – 60 dakika arasında retrogresyon uygulanmış, yeniden yaşlandırma 120°C’de 24 saat süreyle yapılmıştır. Retrogresyon ve yeniden yaşlandırma işlemi sonunda, sertlik önce artarak en yüksek değerine ulaşmış, daha uzun retrogresyon sürelerinde ise azalmıştır. Akma ve çekme mukavemeti ise retrogresyon süresine bağlı olarak azalırken, kopma uzaması ve darbe direncinde, retrogresyon süresine bağlı olarak sürekli bir artış görülmüştür. Sonuç olarak, retrogresyon ve yeniden yaşlandırma ısıl işlemiyle, belirli retrogresyon sürelerinde, T6 temper durumu seviyesine eşit ya da daha yüksek sertlik, mukavemet, süneklik ve tokluk elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aluminyum, retrogresyon ve yeniden yaşlandırma, çökelme sertleşmesi.


Tam Metin: PDF