İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 6 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yoğun dalmış hazne akımlarının matematik modelle incelenmesi

Fatih ÜNEŞ, Necati AĞIRALİOĞLU

Özet


Baraj haznesine giren su ile haznedeki su arasındaki yoğunluk farkı, sıcaklık farklılığından yada askı maddesi veya çözülmüş madde konsantrasyonu farklılığından oluşabilir. Bu çalışmada, sadece sıcaklık farklılığından oluşan yoğunluk akımları, tabanı eğimli bir hazne boyunca, iki boyutlu matematik model kullanılarak incelenmiştir. Kararsız akım durumunda, süreklilik, hareket, enerji, ve türbülans model denklemleri kartezyen koordinat sisteminde çıkarılmıştır. Bu denklemler hazne akımının başlangıç ve sınır şartları için çözülmüştür.Akım alanında oluşan hızlar, sıcaklıklar, karışım oranları, dalma noktaları ve dalma derinlikleri, kontrol hacim kavramı ve sonlu farklar metodu kullanılarak Fluent 5.3 programı ile belirlenmiştir. Sonuçlar daha önce yapılan matematik model sonuçları ve deney ölçmeleri ile karşılaştırılmış ve grafikler halinde boyutsuz olarak değerlendirtmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baraj hazne akımı, dalmış akım, coriolis etkisi, matematik model.                                 


Tam Metin: PDF