İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Zor arazi koşullarında çevreye duyarlı orman yolu inşaatı tekniğinin değerlendirilmesi

Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ

Özet


Bu çalışmada, dozer ve ekskavatör makine türleri ile dik eğimli arazide (% 35-50)  örnek alanlar seçilerek incelemeler yapılmış, orman yollarının yapımı sırasında ormana verilen doğrudan çevresel zararlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, orman yolu inşaatlarının neden olduğu orman alanlarındaki kayıplar, yol altında kalan ağaçlara verilen zararlar, ormanın görsel değeri açısından verilen zararlar ortaya konmaya çalışılmıştır.Ekskavatör ile yapılan çalışmada açılan orman alanının dozere göre %22.16 oranında daha az olduğu belirlenmiştir. Dozer ile çalışma yapılan alanda görsel bozukluk oluşturan şeridin daha büyük ve ekskavatörünkinin yaklaşık 1.5 katı genişlikte olduğu, yol güzergahı aşağısındaki ağaçlarda dozer ile çalışılan alandaki hasar oranının (% 38), ekskavatör ile çalışılan alandaki hasar oranından (% 19) büyük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Orman yolu inşaatı, çevresel zarar, ekskavatör.


Tam Metin: PDF