İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hipoplastik model ile pasa şev stabilite analizi ve rehabilitasyonu

Mahmut Suat DELİBALTA, Erkin NASUF

Özet


Gerek üretim, gerekse dekapaj faaliyetleri sırasında ve sonrasında kömür açık işletmelerinde pek çok üretim çukurları/boşlukları ve şev yüzeyleri oluşmaktadır. Gevşek kayaç ve zemin özelliği gösteren açık işletme pasa şevlerinin değişen hidrojeolojik koşullarda emniyet sınır değerleri değişebilmekte ve bazı durumlarda büyük maddi kayıplarla sonuçlanan heyelan türü şev kaymaları meydana gelebilmektedir. Farklı karakteristik özellikler gösteren bu koşullarda, üretim çukurları/boşlukları ve şev yüzeylerinden yararlanmak kısıtlanmakta veya tamamen olanaksız hale gelmektedir. Kömür açık işletmelerinde bu ve benzeri problemler ile karşılaşmamak için, konu detaylı araştırılarak modern teknoloji uygulamaları, farklı bakış açıları ve alternatif çözüm önerileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Açık işletmeler, pasa şev stabilitesi, hipoplastik model, arazi rehabilitasyonu.


Tam Metin: PDF