İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Plakların hesabı için gerilme seçimli hibrid bir sonlu eleman

Kutlu DARILMAZ, Nahit KUMBASAR

Özet


Gerilme seçimli hibrid sonlu eleman yöntemi, eleman içinde denge denklemlerini sağlayan gerilme alanı seçimi ile eleman sınırlarında uyumlu yer değiştirmelerin seçimi ilkesine dayanmaktadır. Çalışmada ince ve orta kalınlıkta plakların çözümü için 8 noktalı, genel biçimli, gerilme seçimli hibrid bir dörtgen plak sonlu eleman geliştirilmiştir. Formulasyon Hellinger-Reissner ilkesi esas alınarak elde edilmiştir. Eleman her düğüm noktasında üç adet olmak üzere toplam 24 serbestlik derecesi içermektedir. Elemanın geliştirilmesinde kalınlık doğrultusunda kayma şekil değiştirmelerinin etkisini de göz önüne almak için Reissner-Mindlin plak teorisi esas alınmıştır. Geliştirilen eleman ile literatürdeki çalışmalarda bulunan çeşitli örnekler çözülmüş ve uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hibrid sonlu eleman yöntemi, plak, statik hesap.


Tam Metin: PDF