İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 2-3-4-5 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tekil değerlerin ayrıştırılması (TDA) yöntemi ile duyarlılık analizi

Hakan ERSOY, Ata MUĞAN

Özet


Bu çalışmada, lineer cebirin araçlarından olan Tekil Değerlere Ayrıştırma “TDA” (Singular Value Decomposition, SVD) metodu, yapısal sistemlerin tasarım duyarlılığı analizlerine uygulanarak TDA'ya dayalı duyarlılık analizi yöntemi geliştirilmiştir. Bir yapısal sistemin tekil değerlerinin şekillendirilmesi, aynı zamanda sistem cevabının belirlenmesi anlamına gelmektedir. Buradan hareketle, geliştirilen TDA'ya dayalı duyarlılık analizi yöntemi ile mevcut klasik tasarım duyarlılığı metodlarının statik, dinamik analizler, çoklu yükleme hali ve yapısal gürbüzlük gibi alanlarda karşılaştırmaları yapılmış ve yöntemin performansı sayısal örnekler üzerinde denenmiştir. Yöntemin belli alanlarda klasik metodlara göre daha fazla bilgi açığa çıkarmasının yanı sıra, hesaplamalı alanda işlemci süresi ve hafıza kullanımında büyük avantajlara sahip olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım duyarlılık analizi, tekil değerler, tekil değerlere ayrıştırma, en kötü yükleme hali, yapısal gürbüzlük.


Tam Metin: PDF