İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Newtoniyen olmayan bir akışkanın iki paralel levha arasındaki akışına viskoz ısınmanın etkisi

Muharrem İMAL, Ahmet PINARBAŞI

Özet


Bu çalışma, bir kanal içerisinde basınç gradyeni altındaki newtoniyen olmayan bir akışkanın kararlı, izotermal olmayan basınç etkisi altındaki akışının basınç gradyeni - debi ilişkisini viskoz ısınma etkisini de hesaba katarak incelemektedir. Akışkanın viskozitesi hem sıcaklığa hem de kayma oranına bağlıdır. Akışkanın newtoniyen olmayan davranışı Carreau reoloji bağıntıları ile modellenmiştir. Akış modelinin birbirine bağımlı hareket ve enerji denge denklemleri, lineer olmayan sınır değer problemi olarak elde edilmiş ve problem Chebyshev polinomlarını esas alan pseudospectral metot kullanılarak ardışık noktalar metodu ile çözülmüştür. Aktivasyon enerji parametresi, Brinkman sayısı ve diğer parametrelerin  akış üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Brinkman sayısı ,izotermal olmayan akış, newtoniyen olmayan akışkan


Tam Metin: PDF