İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüksek beton mukavemetli betonarme kirişlerde uygun sonlu eleman boyutları

Güray ARSLAN, Zekeriya POLAT

Özet


Açıklık ortasında tekil yüklü betonarme kirişlerde kesme ve eğilme mukavemetleri; doğrusal olmayan (Drucker-Prager akma kriteri) çözüm yöntemleri temel alınarak deneylerle uyumlu tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada; kesme mukavemetini hesaplamak için kiriş ortasından tekil yükle yüklenmiş donatılı, yüksek mukavemetli beton kirişlerde, deney sonuçları ile tutarlı yük-yerdeğiştirme eğrisini veren uygun sonlu eleman boyutları araştırılmıştır. Karşılaştırmaya tabi tutulan deney serilerinde değişkenler; beton basınç mukavemeti, kesme açıklığının kiriş etkili derinliğine oranı (a/d) ve enine donatı oranıdır. Kirişler doğrusal olmayan çözümlemeye tabi tutulmuş ve sonlu eleman boyutlarının uygun değerleri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kesme mukavemeti, boyut etkisi, yüksek mukavemetli beton, kesme donatısı oran, sonlu elemanlar.


Tam Metin: PDF