İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mobil robotlarda diferansiyel evrim ile optimal yörünge planlama

Serkan AYDIN, Hakan TEMELTAŞ

Özet


Bu yayında önerilen yöntemle, mobil robotlarda, çevreden gelen kısıtlamalar (engeller) ve robotun hız ve ivme gibi fiziksel kısıtlamaları dikkate alınarak, önceden görünebilirlik grafik metoduyla (VGM) planlanmış yol üzerinde zaman-optimal yörünge bulunmuştur. Yörüngeler, düz kısımlardan (dönme ivmesi as=0 ve dönme hızı vs=0) ve eğri kısımlardan (öteleme ivmesi at=0 ve öteleme hızı vt= sabit ) oluşturulmuşlardır. Eğri kısımları oluşturmak için sadece q  (dönüş açısı) ve vt (eğri kısım öteleme hızı) parametrelerinin bilinmesi yeterli olmaktadır. Olası tüm eğri kısımlar kümesi (qÎ(0,p]° ve vt [0,40] inç) içerisinden evrimsel bir global optimizasyon metodu olan diferansiyel evrim (DE) ile, engellerle çakışmayan zaman-optimal amaç ölçütünü sağlayan yörüngenin seçilmesi gerçeklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mobil robot, optimizasyon, yörünge planlama, diferansiyel evrim.


Tam Metin: PDF