İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye'de entelektüel sermayenin ölçülmesi ile ilgili model çalışması ve bir uygulama

F. Tunç BOZBURA, Ayhan TORAMAN

Özet


Bu çalışmada, ulusal endüstri içinde yer alan firmaların entelektüel sermayelerinin, kısaca  maddi olmayan varlıklarının ölçülmesi için bir model yaratılmıştır. Yaratılan bu modelde entelektüel sermaye insan sermayesi, örgüt sermayesi ve ilişki sermayesi ile tanımlanmıştır. Bu model yaklaşımı ile Türkiye’deki işletmelerin pazar/defter değeri oranları ile entelektüel sermayeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak Likert-tipi anket çalışması uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, firmaların insan sermayesi ve ilişki sermayesi ile işletmelerin pazar değerleri arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir. İşletmenin örgüt sermayesi ile, işletmenin insan ve ilişki sermayesi arasında pozitif yönde, güçlü bir korelasyon olduğu da gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Entelektüel sermaye, maddi olmayan varlıklar, bilgi varlığının değerlendirilmesi.


Tam Metin: PDF