İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kömür-su karışımlarının stabilizasyonunda, Karboksimetil Selüloz?un (CMC-Na) etkisi

Feridun BOYLU, Gündüz ATEŞOK

Özet


Bu çalışmada, kömür-su karışımlarının hazırlanmasında, stabilizör madde olarak kullanılan CMC’nin (Carboxhymethyl Cellulose), farklı kömürleşme derecesine sahip kömürlerle hazırlanan karışımların stabilizasyonu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmalarda, Soma ve İstanbul linyit kömürleri ve orta uçuculu, bitümlü Zonguldak kömürü (termal kod No. 434) kullanılmıştır. Farklı kömürleşme derecesine sahip Türk kömürleri ile değişik CMC-Na konsantrasyonlarda karışımlar hazırlanmış ve karışım stabiliteleri, penetrasyon deneyleri gerçekleştirilerek saptanmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda, anyonik karakterli polimer olan CMC’nin, kömürleşme derecesi yüksek olan kömürlerle hazırlanan karışımların stabilizasyonunda daha etkili olduğu, linyit kömürleri ile hazırlanan karışımların stabilizasyon özelliğini ise değiştirmediği saptanmıştır. Bununla birlikte, kömürleşme derecesi nispeten düşük olan kömürlerde bulunan inorganik maddenin, hidrofilik yapısından dolayı stabilizasyon üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler:.Kömür-su karışımları, sedimantasyon, stabilite, kömür cinsi.


Tam Metin: PDF