İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Düzlemsel bir dalganın, toprak içine gömülü mükemmel iletken küreden saçılması

Bayram ESEN, İnci AKKAYA

Özet


İletken bir kürenin gömülü olduğu iletken topraktan, lineer-polarizasyonlu düzlemsel bir dalganın saçılması kesin bir metodla çözülmüştür. Alanlar düzlemsel dalgaların integralleriyle ifade edilmiştir. Alanlara ait bilinmeyen 2n saçılma katsayısının oluşturduğu sonsuz sayıda lineer denklem elde edilmiştir. Bu denklemler, ortam sabitlerini, frekansı, kürenin yarıçapını ve derinliğini içerir. Toprak yüzeyine paralel bir düzlemde, geri-saçılan alanın analizi yapılmıştır ve bu alanın gönderilen alana dik bir bileşeninin olduğu saptanmıştır. Düzlemsel ince anten dizileri ile bu bileşenin dedekte edilmesi sonucu, hedefin varlığı ve konumu tespit edilebilir. Sonsuz sayıdaki denklem sistemi istenen hassasiyeti sağlayacak belli bir sayıda kesilip ve toprağın iletkenliği, dielektrik sabiti, ve kürenin yarıçapı parametreleri ve üç frekans için, sonuçlar sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Saçılma, gömülü küre.


Tam Metin: PDF