İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 5 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye'de kadın işçilerle ilgili koruyucu yasal düzenlemeler ve 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile getirilen yenilikler

Fatma Elif ADAKALE DEMİRHAN, Münir EKONOMİ

Özet


Türkiye’de 1990 yılı Nufus Sayımına göre 27 milyon olan kadından sadece 6.5 milyonu yani yaklaşık %23’ü işgücüne katılmaktadır. Kadın işgücünün yaklaşık %81’i tarım sektöründe çalışmaktadır. Kadınlar sanayide çalışanların %11’ini, hizmetler sektöründe çalışanların %12 sini oluşturmaktadır. Özellikle sanayi sektöründe bu düşük katılım kadınlar için eşit olmayan istihdam fırsatlarının bir sonucu olarak görülmektedir. Kadınlar çalışma hayatının yanında ev hayatı ve aile sorumluluklarını da üstlenmektedirler. Bu nedenle kadın işçilerle ilgili koruyucu düzenlemeler onların bu iki sorumluluk alanlarını dengelemesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’de kadın çalışanların gelen olarak profili çizilmiş, kadın işçiler konusundaki düzenlemelerden bahsedilmiş ve 4857 sayılı yeni İş Kanunun kadın işçilere getirdiği yenilikler detaylı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın işçiler, kadın işçileri koruyucu düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu.


Tam Metin: PDF