İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 5 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Perde ve çerçevelerden oluşan yapıların göçme güvenliğinin belirlenmesi

Emel Yükseliş CENGİZ, Ahmet Işın SAYGUN

Özet


Yeni bir perde sonlu eleman modeli ve bu elemanlar uygulanarak yalnız perdelerden,  perde - çerçevelerden oluşan, çok katlı, üç boyutlu, kat düzlemleri içinde rijit hareket yapan yapı sistemlerinin ideal elasto - plastik malzeme kabulü ile hesabına yönelik bir yöntem geliştirilmiştir. Sistemlerin sabit düşey ve artan yatay yükler etkisinde yük artımı yöntemiyle hesabı yapılmakta, göçme yükü bulunmaktadır. Çubuk elemanlarda plastik mafsal hipotezi uygulanırken, perde elemanların düğüm noktalarında belirli bir ee sınırının aşılması durumunda plastikleşmenin oluştuğu kabul edilmiştir. Matris yerdeğiştirme yöntemiyle hesap yapılırken göçme güvenliğinin belirlenebilmesi için, plastik yerdeğiştirmeler ilave bilinmeyenler olarak alınıp sistem rijitlik matrisine satır-kolon eklenerek çözüm yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Perde sonlu eleman, elasto-plastik, göçme yatay yük parametresi, plastik mafsal hipotezi.


Tam Metin: PDF