İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 4 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dolgu duvarlarının betonarme bina davranışına etkisi

Erdal İRTEM, Kaan TÜRKER, Umut HASGÜL

Özet


Bu çalışmada, Türk Deprem Yönetmeliğine göre tasarlanmış betonarme binaların performansına dolgu duvarların etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında bina taşıyıcı sisteminde duvarların olmadığı ve duvarların bulunduğu iki farklı durum için sabit düşey yükler ve orantılı olarak artan yatay deprem yükleri altında malzeme ve geometri değişimleri bakımından lineer olmayan teoriye göre analizleri  yapılarak yapı davranışları karşılaştırılmıştır. Bunun için,  düzenli bir betonarme bina ele alınarak Kapasite Spektrum Yöntemi ve Deplasman Katsayıları Yöntemi ile binanın performans düzeyleri belirlenmiştir.  Analiz sonuçlarından, taşıyıcı sistemde duvarların gözönüne alınması ile bina performansının arttığı ve   yapı davranışının duvarın konumuna göre değiştiği belirlenmiştir. Binaların performanslarının değerlendirilebilmesi için FEMA 356 ve ATC 40’daki kriterlerden yararlanılmıştır. Türk Deprem Yönetmeliğinde de performans ve hasar düzeyi tanımlamalarına ve lineer olmayan analiz yöntemlerine yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Betonarme yapı, performans değerlendirmesi, dolgulu çerçeve, lineer olmayan statik analiz yöntemi.


Tam Metin: PDF