İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 4 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sürüş simülatörü uygulamaları için bir tüm-taşıt modeli geliştirilmesi

Orhan ATABAY, Ali Güvenç GÖKTAN

Özet


İlk olarak bir sürüş simülatörüne baz olacak şekilde dört tekerlekli bir karayolu taşıtının dinamiği belirli kabuller eşliğinde modellenmiş, denklemlerle ve haritalarla ifade edilmiştir. Taşıt modeli, pnömatik lastik tekerlek, direksiyon sistemi, tekerlek asılış sistemi, fren sistemi, motor ve aktarma organları sistemleri ve gövde alt modellerinden oluşmaktadır. Denklemlerle vücut bulan sanal taşıt, yol deneyleri yapılarak çeşitli seyir durumları için doğrulanmıştır. Taşıt modeli bir sürüş simülatöründe hizmet edecek olduğundan, bir yandan "gerçek zaman"da çalışması sağlanmış, diğer taraftan da çok geniş bir seyir durumları uzayı için test edilerek kabul edilebilir sonuçlar üretip üretmediği sorgulanmıştır. Taşıt modelinin sürüş simülatöründen bağımsız olarak yalnız çalışabilmesini temin etmek üzere, modelin veri tahrikli olarak çalışabilen bir modu da oluşturulmuştur. Bu durumda herhangi sürücü giriş verileri ile sistem, gerçek bir sürücü olmadan da çalışabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürüş simülatörü, taşıt dinamiği simülasyonu.


Tam Metin: PDF