İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 4 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sodyum ve potasyum feldspatların seçimli ayrımında NaCl?nin etki mekanizması

İlhan GÜLGÖNÜL, Mehmet Sabri ÇELİK

Özet


Günümüzde yüksek içerikli Na-feldspat veya K-feldspat içeren cevherler tükenmiştir. Bu ürünleri barındıran cevher yataklarından her ikisinin de seçimli olarak endüstrinin istediği standartlarda kazanılması gerekmektedir. Benzer fizikokimyasal özelliklere sahip olmaları, bu minerallerin seçimli olarak birbirinden ayrılabilmeleri için tek zenginleştirme yönteminin flotasyon olduğunu göstermektedir. Bu amaçla Na ve K iyon selektif elektrodları ile albit ve mikroklinden çözeltiye geçen ve çözeltiden mineral üzerine adsorplanan Na+ ve K+ iyon miktarları ölçülmüştür. Çıkarılan adsorpsiyon izotermleri üzerinde iyon değiştirme ve iyon adsorpsiyon bölgeleri tesbit edilerek Na-feldspat ile K-feldspatın seçimli olarak birbirinden ayrılmasının etki mekanizması olarak açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Feldspat, mikroklin, albit, flotasyon, adsorpsiyon, zenginleştirme.


Tam Metin: PDF