İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye sularına uygun balıkçı gemilerinin stabilite karakteristiklerinin incelenmesi

Muhsin AYDIN, Hakan AKYILDIZ

Özet


Bu çalışmada, Türkiye sularına uygun balıkçı gemilerinin boş ve yüklü durumlardaki enine stabilite analizleri, PC-SHCP ile gerçekleştirilmiştir. Bu gemilerin stabilite karakteristikleri, yükleme durumu ve KG değerine göre 260 farklı durumda elde edilmiştir. GZ(f) eğrisini karakterize eden bu büyüklüklerin CB’ye göre değişimleri, iki yükleme durumunda 10 farklı KG değeri için belirlenmiştir. Herhangi bir yükleme durumu ve KG değeri için, GZ(f) eğrisini karakterize eden bir büyüklüğün CB ile değişimi, 5. dereceden; KG’ye göre değişimi ise 3. dereceden polinomlarla modellenmiştir. Bu polinomlar kullanılarak, bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Ayrıca bu gemilerin stabilite kriterlerini sağlayıp sağlamadıklarına bakılarak, stabilite durumları değerlendirilmiş ve KGmaks/D değerlerini veren bağıntılar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Balıkçı gemileri, stabilite, stabilite karakteristikleri.


Tam Metin: PDF