İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye'nin havza bazında su-atıksu kaynakları ve kentsel atıksu arıtma potansiyeli

İdil ARSLAN-ALATON, Gülen EREMEKTAR, Pelin ONGAN TORUNOĞLU, Melike GÜREL, Süleyman ÖVEZ, Ayşegül TANIK, Derin ORHON

Özet


Bu makalenin başlıca amacı ülkenin su ve atıksu ile ilgili konularda mevcut durumunu tanımlayarak, sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi çabalarına katkıda bulunmaktır. Çalışmada, ülkenin çevre sorunlarının incelenmesi açısından en uygun değerlendirme boyutunu oluşturması nedeni ile su havzaları esas alınmıştır. Her bir havzanın özelliği, coğrafik yapılarına, iklim koşullarına, endüstriyel faaliyet yoğunluklarına, kıyı şeridine olan uzaklıklarına ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer almalarına bağlı olarak birbirinden farklı bulunmuştur. Veri eksiklikleri ve/veya elde edilen bilgilerin güvenilir olmaması ile birlikte, söz konusu veri tabanlarının farklı devlet kuruluşları bünyesinde dağınık olarak bulunması, sürdürülebilir su ve atıksu yönetimini iyileştirme ve yeniden düzenleme konusundaki çalışmaları oldukça zorlaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi, Türkiye’nin nehir havzaları, kentsel atıksu arıtma tesisleri, su kaynakları.


Tam Metin: PDF