İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sodyum laktatın Bacillus cereus?un büyüme kinetiği üzerindeki etkisi

Hülya ÖLMEZ, Necla ARAN

Özet


Bu çalışmada, sıcaklık, pH, sodyum laktat ve sodyum klorür konsantrasyonlarının Bacillus cereus’un lag fazı süresi (LAG) ve çoğalma hızı(GR) üzerindeki etkisini ifade eden matematiksel modeller oluşturulmuştur. B. cereus için LAG ve GR değerlerini hesaplamak amacıyla Gompertz fonksiyonu kullanılmıştır. Bu kinetik parametreler, polinomal model kullanılarak bağımsız değişkenlere bağlı olarak ifade edilmiştir ve bağımsız değişkenlerin çoğalma parametreleri üzerindeki etkilerini gösteren üç boyutlu grafikler çizilmiştir. Çalışmanın sonuçları, sodyum laktatın antimikrobiyal aktivitesinin büyük oranda pH’dan (p£0.05), daha düşük oranda ise sıcaklıktan (p£0.05) etkilendiğini göstermiştir. Sodyum klorürün, sodyum laktatın etkinliği üzerinde bir etkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bacillus cereus, çoğalma kinetiği, laktat, sıcaklık, pH, sodyum klorür.

 


Tam Metin: PDF