İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Evsel katı atık toplama sisteminin CBS tabanlı modellemesi

Bülent ARMAĞAN, İbrahim DEMİR

Özet


Katı atık yönetim sisteminde atık toplama maliyeti % 65-95 arasında bir paya sahiptir. Bu çalışmanın ana amacı, evsel katı atıkların yüksek verimle toplanabilmesi açısından uygun güzergahın tespiti için bir optimizasyon modeli geliştirmektir. Bunun yanında toplama maliyetinin % 70-80’nini işçi ücretleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede pilot proje uygulaması için katı atık toplama faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği, tasarlanan tüm grafik ve sözel verileri içeren, yaklaşık 220 km yol ağına sahip bir alan seçilmiştir. Proje sınırları İstanbul ili Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü ve Şişli ilçelerinin bir bölümünü içermektedir. Katı atık toplama araçlarının güzergah optimizasyonun ArcLogictics 1.1a’da modellenebilmesi için bir ön şart olan Network sistemi ArcView ortamında oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Katı atık yönetim sistemi, katı atık toplama sistemi, coğrafi bilgi sistemi, optimizasyon.


Tam Metin: PDF