İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kısmen belirli ardışıl makinelerde durum indirgeme için yöntem geliştirme

Orhan UÇAR, Ahmet DERVİŞOĞLU

Özet


Bu çalışmada, kısmen belirli ardışıl makinelerde durum indirgeme konusu ele alınmıştır. Durum indirgeme için geliştirilen algoritmalar, Boole fonksiyonlarının birlikte indirgenmesi, durum kodlama ve tek koşullu örtü problemi çözme gibi lojik tasarımın diğer adımlarına da uygulanmıştır. Bu çalışmada kullanılan kapalı yollar kümesi kavramına ve bu kümeden minimal kapalı örtü elde etmeye dayanan bir yönteme literatürde rastlanmamıştır. Bu algoritmalara dayanan, SRC (State Reduction and Covering) programı geliştirilmiştir. SRC, MCNC ve diğer bençmarklarda Rho yöntemi (Rho vd., 1994) ve Puri yöntemi (Puri ve Gu, 1993) ile karşılaştırılmıştır. Test sonuçlarından da görüldüğü gibi SRC programı özellikle kritik bençmarklarda daha iyi sonuç vermiştir.

Anahtar Kelimeler: lojik tasarım, algoritma, durum indirgeme, örtü problemi.


Tam Metin: PDF