İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tsunaminin geçirimli kıyılardaki tırmanma yüksekliğinin deneysel incelenmesi

Nuray GEDİK, Emel İRTEM, M. Sedat KABDAŞLI

Özet


Tsunamiler depremlerle tetiklenebilen zemin hareketleri, heyelanlar, kayma, göçme, çökme gibi olaylar ile oluşabilmektedir. Bu dalgalar kıyı batimetrisindeki değişimle birlikte iç kısımlara doğru ilerleyerek büyük hasarlara neden olurlar. Tsunamiler özellikle kıyı çizgisinde tırmanma bölgesinde daha etkili olduğu için tırmanma yüksekliğinin önceden tahmin edilebilmesi kıyı yapılarının boyutlandırılması açısından önemli olacaktır. Bu çalışmada tsunaminin geçirimli yüzeylerde tırmanma yüksekliği deneysel olarak incelenmiştir. 1:5 eğimde geçirimsiz yüzey pürüzsüz, düz saç levha kullanılarak oluşturulmuştur. Aynı eğimde geçirimli yüzey için dane çapı 0.35 mm ve birim hacim ağırlığı 2.63 gr/cm3 olan doğal plaj malzemesi kullanılmıştır. Tırmanma yüksekliğine etki eden parametreler dalga yüksekliği, şev eğimi, su derinliği, eğimi oluşturan malzeme özellikleri olarak belirlenmiş geçirimli yüzeyler için ampirik bir  ifade önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tsunami, tırmanma yüksekliği, geçirimli kıyı, deney,eğimli kıyı, kum.


Tam Metin: PDF