İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Korona başlangıç geriliminin yük benzetim yöntemiyle hesabı

Hayri YILDIRIM, Özcan KALENDERLİ

Özet


Bu çalışmada, atmosfer basınçlı havada çubuk-düzlem elektrot sisteminde, pozitif doğru gerilimde statik elektrik alan dağılımı, elektron çığı ve korona başlangıç gerilimi, gazlarda boşalma olaylarının sayısal benzetimi amacıyla geliştirilen ve Yük Benzetim Yöntemi'ne dayanan özgün bir yazılımla hesaplanmıştır. Yük Benzetim Yöntemi'nde elektrotların benzetiminde noktasal, çizgisel ve halkasal yükler kullanılmıştır. Elektron çığının halkasal yüklerle modellenmesinde elektronların geçiş süresi, yük yerleri ve yarıçapları yeni bir yöntemle hesaplanmıştır. Anoda yaklaştıkça elektrik alanın, dolayısıyla elektronların hızlarının artmasıyla çarpışma noktaları arasındaki uzaklıkların azalacağı ve çarpışma sayısının artacağı göz önünde tutularak korona başlangıç gerilimi daha doğru hesaplanmıştır. Sonuçlar, geliştirilen yazılımın başarımını ve önerilen yaklaşımın uygunluğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Elektrostatik alan hesabı, korona başlangıç gerilimi, yük benzetim yöntemi.


Tam Metin: PDF