İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı

Bülent YAĞCI, Osman PALAMUTÇUOĞLU, Selçuk PAKER

Özet


Mikroşerit anten yapılarının; hafiflik, ucuzluk, yüzeysel kolay kullanım ve diğer devrelerle tümleştirilebilme gibi önemli özellikleri nedeniyle, üzerinde geniş ölçüde çalışmalar yapılmış ve çok çeşitli kullanım alanları bulunmuştur.Ku bandında uydu yayınlarını izlemek için kullanılabilecek ucuz, küçük ve verimli bir alıcı sistemi tasarım çalışması yapılmıştır. Sistem belirli bir boylam farkında yerleştirilmiş bulunan yer sabit yörüngeli uyduları, elektronik olarak ışın demetini kaydırarak, alıcı sisteme ilgili TV/Data işaretleri aktarabilecek özellikte olacaktır. Aynı zamanda hareketli alış noktalarında da bazı eklemelerle, uydu işaret alışı gerçekleştirebilecek özelliğe sahip olabilecektir. Bu çalışmada hem elektromagnetik hem de elektronik devre gerçekleştirimindeki zorluklar ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yöntemleri üzerinde durulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Mikroşerit, yama anten, düşük gürültülü kuvvetlendirici, uydu yayıncılığı (DBS).


Tam Metin: PDF