İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Zararlı atıkların solidifikasyon/stabilizasyon teknolojisi ile yönetimi

Senem BAYAR, İlhan TALINLI

Özet


Bu çalışmada, solidifikasyon/stabilizasyon teknolojisi kullanılarak zararlı atıkların yönetimi incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda, bir kimya-metal son işlemler endüstrisinden çıkan arıtma çamurunun solidifikasyon/stabilizasyonu için bağlayıcı olarak Portland Çimentosu seçilmiştir. Beton numuneleri hazırlandıktan sonra basınç dayanım ve sızma deneyleri yapılmıştır. Zararlı atığın ve beton numunelerinin sızma özelliklerini belirlemek üzere iki yöntem kullanılmıştır. Bunlardan biri DIN 38 414 S4 Testi diğeri ise Ekstraksiyon Prosedür Toksisite Test Metodudur. Her iki prosedüre göre DIN eluatları ve EP ekstraktları hazırlanmış ve toplam organik karbon ile metal ölçümleri yapılmıştır. Arıtma çamurlarının arıtım ve geri kazanımında, solidifikasyon/stabilizasyon teknolojisinin etkin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:, Solidifikasyon/stabilizasyon, zararlı atık arıtımı çimento bazlı solidifikasyon, sızma, EPTox, basınç dayanımı


Tam Metin: PDF