İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Merkez üslerin konumlandırılması probleminin Hopfield-Tank yapay sinir ağları ile çözülmesi

Murat ERMİŞ, Füsun ÜLENGİN

Özet


Merkez üslerin yerleşim noktalarının belirlenmesi ve merkez üsler ağının tasarlanmasını içeren merkez üslerin konumlandırılması problemi konum teorisi alanında yaygın olarak çalışılmaktadır. Bu çalışmada, kapasite sınırlamasının olmadığı, sabit konumlandırma maliyetlerinin olduğu, tek tahsisli merkez üsleri konumlandırma problemi için yapay sinir ağı (YSA) temelli bir çözüm yöntemi önerilmiştir. Ayrıca tavlama benzetimine dayanan bir yöntem de geliştirilmiştir. Yöntemin etkinliğini test etmek için, literatürde sıklıkla kullanılan test veri seti kullanılarak, YSA temelli yöntem için elde edilen sonuçlar ile literatürde yer alan en iyi çözümler ve tavlama benzetiminden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Merkez üsler, yapay sinir ağları, Hopfield-Tank, tavlama benzetimi.

 


Tam Metin: PDF