İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Topraklayıcılarda potansiyel dağılımının iki ve üç boyutlu sayısal analizi

Okan İhsan ÖZTÜRK, Özcan KALENDERLİ

Özet


Topraklayıcıların çevresindeki potansiyel dağılımının bilinmesi, canlılar için hayati tehlike oluşturabilecek adım geriliminin genliğinin ve değişiminin bilinmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, farklı topraklayıcılar çevresindeki potansiyel dağılımını, sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemleri ile, topraklayıcı boyutuna, geometrisine, konumuna ve toprak yapısına bağlı olarak incelemek ve güvenli çalışma koşullarını belirlemektir. Toprak özdirenci ile toprak dielektrik sabiti arasındaki ilişkiden yararlanılarak yerel ve mevsimsel etkilerle topraklayıcı çevresindeki toprağın cinsinin ve nemliliğinin değişiminin, topraklayıcı davranışına etkileri incelenmiştir. İncelemeler, topraklayıcılar çevresinde potansiyel dağılımlarının önerilen yaklaşım ve yöntemlerle kolay ve gerçeğe uygun olarak bulunabileceğini ve tehlikeli koşulları yaratmayacak şekilde topraklayıcıların tasarlanabileceğini göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler:  Topraklama, potansiyel dağılımı, sonlu farklar yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi.


Tam Metin: PDF