İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

KOBİ'lerin dış pazarlara açılma problemleri

M. Mesut DEMİREL, Selime SEZGİN

Özet


Dünya ekonomisinin ülke ekonomisini etkilemeye başlaması, ithalatın serbestleşmesi veya büyük ölçüde gümrüklerin düşürülmesi, iç piyasada daha büyük maliyetlerle üretim yapma durumu ve ihracat teşvik politikasının da katkısıyla kobilerin yaygınlaşabileceği bir zeminin oluşmasına katkı sağlamıştır. Ekonominin güçlendirilmesi açısından kobilerin ekonomiye katkılarının arttırılması, girişimciliğin desteklenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada küçük ve orta ölçekli girişim işletmeleri, çeşitleri ve ülke ekonomisindeki yerleri irdelenmiştir ve Balıkesir İli’nde KOBİ’ler üzerinde bir anket çalışmasına yer verilmiş ve bu çalışma ile Balıkesir’deki KOBİ’lerin durumu, sorunları ve beklentileri ölçülmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimcilik.


Tam Metin: PDF