İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Talaş kaldırmada imal faktörleri ve takım aşınmasının vidalı parçanın yorulma dayanımına etkisi

H. Kemal AKYILDIZ, Eldar FETULLAYEV, Haydar LİVATYALI

Özet


Talaş kaldırılarak tornada açılmış vidalı parçaların yorulma dayanımına imal faktörleri ve koşullarının etkileri, vida diş formundaki çentikli numunelerin yorulma dayanımları ile karşılaştırılarak araştırılmıştır. Vida açmada kesme hızının, radyal ilerlemenin, takım aşınmasının ve iki farklı kesme şemasının vidalı numunenin yorulma dayanımına etkileri bulunmuştur. Deneylerde vidalı numunelerin yorulma dayanımları aynı formdaki çentikli numuneye göre imal faktörlerine bağlı olarak geniş bir dağılım göstermiştir. Vidalı numunenin yorulma dayanımının imal faktörlerine önemli derecede bağlı olduğu ve çentikli numunenin vidayı temsil etmediği görülmüştür. Vidalı numunenin yorulma dayanımında en fazla takım aşınmasının ve kesme hızının daha düşük oranlarda ise kesme şemasının ve radyal ilerlemenin etkili olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Vida kesme, yorulma, takım aşınması.

 


Tam Metin: PDF