İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye göl su seviyelerinin eğilim ve harmonik analizi

Taner Mustafa CENGİZ, Ercan KAHYA

Özet


20. yüzyılın başından beri dünyanın pek çok yerinde göl seviyelerinde ölçümler yapılmaktadır, ölçülen göl su seviyelerinde alçalmalar ve yükselmeler gözlenmektedir. Göl su seviyeleri hidrolojik, meteorolojik ve antropojenik şartlardan etkilenirler. Çalışmada, tüm Türkiye’yi temsil edebilecek 25 göl su seviye verilerinin zamana göre eğilimleri parametrik olmayan Mann-Kendall testi ile incelenirken, göl su seviyelerinin mevsimsel değişkenliği ve bölgesel değişimi de harmonik analizle incelenmiştir. Bulunan sonuçlar Türkiye Yağış Rejimleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarının, şimdiki ve ilerideki bölgesel gelişme çalışmalarında yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada amaç göl su seviyelerinde mevsimsel değişkenliğin coğrafik ölçeğinin saptanması ve Türkiye genelinde göl rejimi hakkında bir fikir sahibi olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Yıllık döngü, iklim değişimi,göl su seviyesi, eğilim analizi, birinci harmonik.


Tam Metin: PDF