İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Gama absorpsiyon tekniği ile kıymetli metallerin analizi ve değerlendirilmesi

Arzu KURTOĞLU, A. Beril TUĞRUL

Özet


Bu çalışmada, nükleer bir teknik olan gama absorpsiyon tekniği, kıymetli metallerden gümüş, platin ve altının analizine ilişkin olarak kullanılmıştır. Numuneler; gümüş için dört, platin için dört ve altın için beş farklı ayarda temin edilmiştir. Gama radyoizotop kaynağı olarak gümüş için Am-241, platin ve altın için  Ba-133 radyoizotopları kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlarla kalibrasyon eğrileri çizilebilmiştir. Bu çalışmanın özgünlüğü çerçevesinde çalışılan numunelerin kütle zayıflatma katsayıları deneysel olarak tayin edilmiştir. Deneysel sonuçlar WinXCom programından elde edilen sayısal sonuçlarla mukayese edilmiş ve birbirleri ile ileri derecede uyum sağladığı gösterilmiştir. Bu şekilde, gama absorpsiyon tekniğinin kütle zayıflatma katsayılarının deneysel olarak tayininde kullanılabileceği önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gama absorpsiyon tekniği, gümüş, altın, platin,kütle zayıflatma katsayısı.

 


Tam Metin: PDF