İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

SKASM'nin hız algılayıcısız doğrudan vektör kontrolü

Murat BARUT, O. Seta BOĞOSYAN, Metin GÖKAŞAN

Özet


Bu çalışmada, Sincap Kafesli Asenkron Motorların (SKASM’lerin) algılayıcısız kontrolünde başarımı olumsuz yönde etkileyen modele ait elektriksel ve mekanik yana ilişkin parametre belirsizliklerini çözmek üzere Genişletilmiş Kalman Filtresi (GKF) tabanlı gözlemleyici algoritmaları tasarlanarak gerçeklenmiştir. Doğrudan vektör kontrol sistemi ya da vektör kontrollü a.a sürücüsü ile başarımları test edilen bu algoritmalar ile herhangi yüksek frekanslı bir işaret eklemeksizin ve başlangıç değerleri bilinmediği varsayımıyla algılayıcısız kontrol için gerekli tüm durumlar, sabit sürtünme –viskoz– terimini de içeren yük momenti ve değeri bilinmeyen rotor direnci eş zamanlı olarak kestirilebilmiştir. Benzetim/deney sonuçları önerilen yöntemlerin oldukça etkin ve dayanıklı olduğunu göstermiştir. Bu yönleriyle, literatürde bilinen ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Genişletilmiş Kalman filtresi, gözlemleyici, kestirici, hız algılayıcısız vektör kontrol, asenkron motor.


Tam Metin: PDF