İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Uçak antenleri arasındaki kuplajın sürekli parametreli Genetik Algoritma ile optimizasyonu

Mustafa Emre AYDEMİR, Tayfun GÜNEL

Özet


Bu çalışmada F-4 Phantom uçağı üzerine yerleştirilmesi planlanan iki UHF-VHF telsizin birbirlerinin antenleri üzerinde meydana gelebilecek girişim etkisinin optimizasyonu hedeflenmiştir. Optimizasyon metodu olarak sürekli parametreli Genetik ve Memetik Algoritmalar kullanılmıştır. Sayısal analizde uçağın tel ızgara modeli oluşturulmuş, Moment Yöntemi tabanlı Super NEC programı ile MATLAB bir arada kullanılarak antenler arasındaki kuplaj hesaplanmış ve optimize edilmiştir. Ölçüm yönteminde ise, 1:10 ölçekli bakırdan imal edilen uçak modeli üzerinde tam yansımasız odada kuplaj ölçümleri yapılmıştır. Farklı yöntemlerle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış, sayısal analiz  ve ölçüm sonuçlarının birbirleri ile uyumlu oldukları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik girişim, elektromanyetik uyumluluk, genetik algoritma.

 


Tam Metin: PDF