İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mareograf ve Sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimleri

Hasan YILDIZ, Rasim DENİZ

Özet


Norveç kıyılarındaki ANDENES ve TREGDE mareograf istasyonlarındaki uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimleri mareograf ve Sabit GPS zaman serilerinin analizi ile araştırılmıştır. Aylık ortalama deniz seviyesi ile Sabit GPS yükseklik zaman serilerindeki periyodik sinyallerin konumsal ve zamansal karakteri Deneysel Ortogonal Fonksiyon ve spektral analiz yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Hem mareograf hem de Sabit GPS yükseklik zaman serisi doğrusal trendleri En Küçük Karelerle harmonik analiz yöntemiyle hesaplanmıştır. TREGDE’de anlamlı bir deniz seviyesi trendi bulunmazken, ANDENES mareograf istasyonunda uzun dönemli mutlak deniz seviyesinin 2.44 ± 0.21 mm/yıl hızla yükseldiği belirlenmiştir. Bu değer literatürdeki 1-3 mm/yıl düzeyindeki global deniz seviyesi değişimleri ile uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Mutlak deniz seviyesi, Sabit GPS, Deneysel Ortogonal Fonksiyon analizi, Spektral analiz.

 


Tam Metin: PDF