İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Pilot ölçekli bir yapay sulakalan sisteminin arıtma performansının incelenmesi

Bilal TUNÇSİPER, Lütfi AKÇA

Özet


Bu çalışmada, pilot ölçekli yapay sulakalan sistemlerinin farklı hidrolik yük (30, 50, 70, 80 ve 120 L m-2 gün-1) etkisi altındaki amonyum ve nitrat azotu giderim kapasiteleri incelenmiştir. Farklı cinste köklü (Canna, Cyperus, Typhia spp., Phragmites spp., Juncus, Poaceae, Paspalum ve Iris), batık (Elodea, Egeria ve Valisneria) ve yüzücü (Pistia, Salvina ve Lemna) bataklık bitkileri kullanılarak  bitkilerin giderim üzerine etkileri ortaya konulmuştur. Yüzeyaltı akışlı (YAAS) ve serbest yüzey akışlı (SYAS) sulakalan sistemlerinin NH4+-N ve NO3--N arıtma verimleri sırayla; %73 ve %57, %37 ve %58 olarak bulunmuştur. Nitrifikasyon hız sabitleri 0.898 gün-1 (YAAS), 0.541 gün-1 (SYAS) ve denitrifikasyon hız sabitleri 0.486 gün-1 (YAAS), 0.502 gün-1 (SYAS) olarak bulunmuştur. Çalışma sonunda elde edilen verilerle birinci dereceden piston akım modeline ve çoklu regresyon ilişkilerine dayanılarak tahmini çıkış değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak çıkış konsantrasyonlarının tahmininde çoklu regresyon modelle daha iyi sonuçlar alınmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Yapay sulakalanlar, biyolojik azot giderimi.

 


Tam Metin: PDF